www.facebook.com/starchitekci/
 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest "S.T.ARCHITEKCI" ROBERT SZULAR I MACIEJ TRYBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gen. Mariana Langiewicza 18, 35-021 Rzeszów. 
 2.  Kontakt z Administratorem: 
  Telefon: 17 862 81 66, Email: starchitekci@starchitekci.pl 
 3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy świadczenia usług.  
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa - na podstawie (art. 6 ust. 1 pkt B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 5. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres do zawarcia lub realizacji umowy. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji wymagań wynikających z aktualnie obowiazującego prawa dotyczącego przedawnienia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora. 
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych wymagane jest do zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie jednoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy. 
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).