www.facebook.com/starchitekci/

S.T. ARCHITEKCI Sp. z o.o.

ul. Gen. Mariana Langiewicza 18  
35-021 Rzeszów

tel. 17 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898
fax. 17 862 81 66

e-mail: starchitekci@starchitekci.pl

www: http://www.starchitekci.pl/

facebook: https://www.facebook.com/starchitekci/

 

NIP 5170126694

KRS 0000238222 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy

Kapitał Zakładowy 104 000zł