www.facebook.com/starchitekci/

SDR

Studio Dobrych Rozwiązań

Rzeszów 2018

Zwieńczeniem rzeszowskiego spotkania był wykład gościa specjalnego – arch. Macieja Trybusa, współwłaściciela pracowni S.T. Architekci. W swoim wystąpieniu skupił się on na społecznej roli architekta, na którą składają się trzy główne czynniki: wiedza, odpowiedzialność i rozwój. Bez nich, jak zaznaczył Maciej Trybus, niemożliwe jest rzetelne wykonywanie pracy architekta. Szczególny nacisk położył na kwestie dożywotniej odpowiedzialności za wykonany projekt, uwrażliwił też słuchaczy na sprawę ubezpieczania architektów. Ważnym wątkiem wystąpienia było projektowanie nowoczesnych biur. Na przykładzie projektów z portfolio pracowni S.T. Architekci, zapoznał słuchaczy z koncepcją „agile” w architekturze.

Zamieszczono na podstawie informacji podanej na stronie:

http://www.archiconnect.pl/archiconnect/202/studio_dobrych_rozwiazan_w_rzeszowie_pelna_relacja_ze_spotkania,117869.html