JEDNOSTKI MIESZKALNE

...i kolejna  "mieszkaniówka", jeszcze nie do realizacji.

Rzeszów,